skip to Main Content

WORLD : ผู้แทนพิเศษสหรัฐยินดี นร.หญิงอัฟกัน ม.ต้น-ปลาย กลับไปเรียนหนังสือได้แล้ว
.
10 ตุลาคม 64 นายซัลเมย์ คาลิลซาด ผู้แทนพิเศษสหรัฐฯ ด้านการปรองดองในอัฟกานิสถาน เขียนบน Twitter รายงานอ้างอิง TOLONEWS ว่าเด็กหญิงอัฟกัน ตั้งแต่ประถมศึกษา ปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 12 (ป.1-มัธยมปลาย) สามารถกลับไปโรงเรียนได้แล้ว ในจังหวัดบัลค์ ถือเป็นก้าวแรกที่น่ายินดี และควรจะทำให้เป็นไปได้ทั่วประเทศทันที ขณะที่โฆษกรัฐบาลอัฟกัน เผยว่า จังหวัดอื่นๆจะทยอยเปิดเรียนตามมา
.
ซัลเมย์ คาลิลซาด USA

ผู้แทนพิเศษสหรัฐยินดี นร.หญิงอัฟกัน ม.ต้น-ปลาย กลับไปเรียนหนังสือได้แล้ว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ