skip to Main Content

 

#ฝากถึงคนที่ชอบนั่งร้านน้ำชา
คุณไม่กลัวโควิด-19 ไม่เป็นไร
แต่ขอให้นึกว่าถ้าคุณเป็น ลูกเมียคุณก็จะติดไปด้วย
———————————————————-
#เครดิต : พญ.ยารียะ สารีกามา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 

 

ฝากถึงคนฝากถึงคนที่ชอบนั่งร้านน้ำชา

Back To Top
×Close search
Search