ฝากเงินให้สามีไปยริจาคแต่สามีไม่เอาเงินเราไปแต่เอาเงินสามีบริจาคแทนภรรยาจะได้บุญไหม

Loading