skip to Main Content

SOUTH : ฝึกยิงธนู กีฬาที่เริ่มนิยมใน จชต.
.
ยิงธนูโบราณกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นที่ชายแดนภาคใต้
หลังจากข่าวดัง “การแข่งขันยิงธนูโบราณนานาชาติ”ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565 (https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220506095442446)
.
ปรากฏว่าหลายโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มสนใจกีฬามากขึ้น
.
เช่นโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในกีฬาประเภทนี้ เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 ภายใต้การดูแลของ อุสตาซ นัสเรน หัสเอียด
.
ที่มา : Shukur Dina
.
#ขุนคมคำ

ฝึกยิงธนู กีฬาที่เริ่มนิยมใน จชต.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ