skip to Main Content

#ตามติดแดนใต้

ฝ่ายบริหารไวท์ฯ ประชุมบอร์ดชารีอะฮฺทางภาคใต้ และพนักงาน ขับเคลื่อนเนื้อหารายการ ปรับปรุงคุณภาพ ให้ก้าวทันกับยุคสมัย สู่ปีที่ 10 ของสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล

#หนุ่มภาคใต้

ฝ่ายบริหารไวท์ฯ ประชุมบอร์ดชารีอะฮฺทางภาคใต้ และพนักงาน ขับเคลื่อนเนื้อหารายการ ปรับปรุงคุณภาพ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ