White Channel

ฝ่ายบริหารไวท์ หารือ ดร.วัลลภ อธิการบดี ม.เกษมบัณฑิต ทำรายการกฎหมาย

SOCIAL : ฝ่ายบริหารไวท์ หารือ ดร.วัลลภ อธิการบดี ม.เกษมบัณฑิต ทำรายการกฎหมาย
.
30 พ.ย. 65 เวลา 10:00 น. ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตัวแทนฝ่ายบริหารไวท์แชนแนลนำโดยนายกฤษฎา อับดุลสลาม, นายฮัมซะฮ์ อั๊ลการีมี และนายกีรติ ปิ่นทอง เข้าพบดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หารือการทำรายการทางนิติศาสตร์ร่วมกับบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
.
ดร.วัลลภซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายด้วยเสนอว่ากฎหมายที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ คือ กฎหมายว่าด้วยครอบครัว, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นประเด็นหลักของการทำรายการ ซึ่งวิทยากรของม.เกษมบัณฑิตจะพยายามนำข้อกฎหมายมาอธิบายให้เข้าใจง่ายแต่ครอบคลุมภายในกรอบเวลารายการประมาณ 30 นาที บางประเด็นอาจทำให้เป็นละครเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
.
อธิการฯ ม.เกษมบัณฑิตชี้ว่าจุดประสงค์ของรายการคือ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใกล้ตัวทุกคนกำลังที่เข้าใจกัน
.
ขณะที่เส้นทางอาชีพของคนที่เรียนสายกฎหมายก็มีความหลากหลายทั้งทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ตุลาการ นิติกร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทหาร ตำรวจ ฯลฯ
.
นอกจากนี้ดร.วัลลภยังแนะนำให้ทำรายการเกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียเนื่องในโอกาสฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักร เป็นรายการที่ให้ความรู้และชี้ช่องโอกาสในการทำธุรกิจระหว่างไทย-ซาอุดิอาระเบีย ในระดับธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจน SMEs จนถึงรายย่อยต่างๆ ว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องลงมือทำอย่างไรบ้าง
.
ทั้งสองฝ่ายยังได้การพูดคุยเรื่องการส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาฝึกงานที่ไวท์แชนแนล, การรับสมัครงาน, การขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อถ่ายทำรายการ, โปรแกรมช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ฯลฯ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าจะส่งผลดีต่อสังคมมุสลิมและประเทศชาติโดยรวม
.
Whitenews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ