White Channel

ฝ่ายบริหาร คณาจารย์บอร์ดชารีอะฮฺ ภูมิภาคแฮปปี้ เสียงตอบรับจากพี่น้อง ปชช เกินคาด

SOUTH : ฝ่ายบริหาร คณาจารย์บอร์ดชารีอะฮฺ ภูมิภาคแฮปปี้ เสียงตอบรับจากพี่น้อง ปชช เกินคาด
.
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ภารกิจวันที่ 2 ของฝ่ายบริหารที่ลงใต้ ณ ห้องประชุม River Ramp Resort มีประชุมไตรมาสแรกของปี 66 ระหว่างฝ่ายบริหาร กับนักวิชาการบอร์ดชารีอะฮฺภูมิภาค(สาขานราธิวาส) กว่าสิบชีวิต พูดคุย หารือ อุปสรรคที่พบเจอ ความท้าทาย และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพรายการสดของ ไวท์ฯสาขานราธิวาส ประเมินเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชน ที่มีส่วนร่วมในรายการ หลังได้ปรับปรุงในหลายส่วน ทั้งระบบการออกอากาศ รูปลักษณ์ของรายการสด ฉากใหม่ๆ ที่ได้ปรับเปลี่ยนในทุกรายการ และทันสมัยมากขึ้น เนื้อหาที่เปลี่ยนไป สนุก และมีคุณภาพมากกว่าเดิม ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรายการสด ซึ่งเสียงตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
.
ทั้งนี้มีหลายประเด็นที่นำเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะจะมีเสริมในรายการสด โรงเรียนออนไลน์ ซึ่งนักวิชาการบอร์ดชารีอะฮฺ ประจำภูมิภาค จะยกหัวข้อเศษรฐศาสตร์การเงิน หาทางออกการใช้การเงินที่ถูกวิธี ผิดถูก อย่างไร ฮะลาล ฮะรอม โดยเฉพาะปัจจุบันที่นิยมใช้มาขึ้น มุมมอง หรือทัศนะของการลงทุน เทรดหุ้น สกุลเงินดิจิตอลต่างๆ และเรื่องที่มีดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยนักวิชการจะอัดเทบรายการให้ออกอากาศ ซึ่งจะออกอากาศสดเพื่อถามตอบคล้ายปัญหา 30 นาที และผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด โดยทางไวท์แชนแนล จะออกหนังสือรับรอง การันตี ว่าสำเร็จการเข้าอบรมแล้ว
.
บรรยากาศในที่ประชุมเต็มไปด้วยสารประโยชน์ที่แบ่งปัน สื่อสารระหว่างฝ่ายบริหาร กับคณาจารย์บอร์ดชารีอะฮฺภูมิภาค (สาขานราธิวาส) นอกเหนือไปกว่านั้น ฝ่ายบริหารจะเข้าไปเยี่ยมเยียน องค์กร สถาบันต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วน และทุกมิติ ขับเคลื่อนให้สังคมเดินหน้า ด้วยกับทุกภาคส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

หนุ่มภาคใต้

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ