skip to Main Content

COVID-19 : พบผู้สมัคร อบต.ปัตตานี ติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินหาเสียง
.
25 ตุลาคม 2564 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดปัตตานี ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนติดเชื้อไม่หยุด จนสถานการณ์ไม่สามารถความคุมได้ เช่นเดียวสาธารณสุขปัตตานีล่ม พบแพทย์ติดเชื้อหลายราย ส่งผลให้แพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอ เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยปกติ ไปตามๆกัน ต้องรอหมอ การผ่าตัดดูเฉพาะเคสเร่งด่วน เรียงลำดับแต่ละเคสๆไป
.
ขณะเดียวกันภายหลังการรับสมัครเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี มีรายงานว่า ช่วงนี้ผู้สมัครได้เดินทางหาเสียง พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง ปรากฏว่า พบผู้สมัคร ทั้งนายกฯ และสมาชิก ได้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะไม่แจ้งทางจังหวัด แต่กลับไปกักตัวที่บ้านแทน ทำให้สาธารสุขปัตตานีต้อง สั่งการให้มีการกักตัวพร้อมสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นเครือญาติ เพื่อนบ้าน หรือทุกพื้นที่ที่ผู้สมัครเดินหาเสียง
.
นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ด้านสาธารณสุขปัตตานีได้กำชับไปยังผู้สมัครทุกคน ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งการขัดต่อคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลต่อการรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร
.
ขอบคุณ
มติชน
#ขุนคมคำ

พบผู้สมัคร อบต.ปัตตานี ติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินหาเสียง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ