พบพระราชวังประวัติศาสตร์ที่ใหญ่โต ย้อนหลังไปถึงช่วงต้นของศาสนาอิสลามในเนเกฟ – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

WORLD : กระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุใน #ฉนวนกาซา ยืนยันว่าการค้นพบพระราชวังประวัติศาสตร์ที่ใหญ่โต ย้อนหลังไปถึงช่วงต้นของศาสนาอิสลามในเนเกฟ เมืองราฮัต ภายในพื้นที่ที่ถูก(อิสราเอล)ยึดครอง เป็นหลักฐานเพิ่มเติมถึงการมีอยู่ของอารยธรรมอิสลามที่หยั่งรากลึกในปาเลสไตน์ตั้งแต่ สมัยโบราณ
.
AJA Palestine
.
#ขุนคมคำ

พบพระราชวังประวัติศาสตร์ที่ใหญ่โต ย้อนหลังไปถึงช่วงต้นของศาสนาอิสลามในเนเกฟ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ