พรรคประชาชาติก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในการคัดค้านกฎหมายที่กระทบกับหลักการศาสนาอิสลาม – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

SOCIAL : “ผมและส.ส.พรรคประชาชาติ ได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในการคัดค้านกฎหมายทั้ง 3 ฉบับแล้ว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในสภาผู้แทนราษฎรนั้น ไม่สามารถที่จะต้านแรงสนับสนุนเสียงข้างมากได้ แต่ทางพรรคประชาชาติก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในการคัดค้านกฎหมายที่กระทบกับหลักการศาสนาอิสลามอย่างเต็มที่แล้ว”นายซูการ์โน มะทา ส.ส.พรรคประชาชาติ กล่าว ขณะที่สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ยื่นหนังสื่อถึง ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ค้าน กัญชาเสรี สุราก้าวหน้า และสมรสเท่าเทียม
.
นายซูการ์โน กล่าวต่อว่า ร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ตัวแทนสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ซึ่งมีบุคลากรประมาณ 80,000 กว่าคน มีนักเรียนทั้งหมดในภาคใต้ 500,000 กว่าคน ได้ร่วมกันรณรงค์คัดค้านกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ และในวันนี้นายกสมาคมฯ และคณาจารย์ประจำโรงเรียนเอกชนของศาสนาอิสลามได้มายื่นหนังสือกฎหมายทั้ง 3 ฉบับต่อที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
.
#สุราก้าวหน้า#อิสลาม#มุสลิม#กัญชาเสรี#สมรสเท่าเทียม
#ขุนคมคำ

พรรคประชาชาติก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในการคัดค้านกฎหมายที่กระทบกับหลักการศาสนาอิสลาม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ