skip to Main Content

POLITICS : พรรคประชาชาติ ทำหน้าที่ตามมติประชาชน ลงมติไม่ไว้วางใจ
.
#ร่วมแถลงข่าวกับผู้นำฝ่ายค้านนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา
.
23 กรกฎาคม 65 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นำทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติอันประกอบด้วยนายซูการ์โน มะทา นายอับดุลอายี สาแม็ง นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ นายกูเฮง ยาวอหะซัน และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ร่วมแถลงข่าวกับผู้นำฝ่ายค้านนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย หลังทราบผลการลงมติในญัตติ “ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามยุทธการณ์ “เด็ดหัวสอยนั่งร้าน” พร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านตลอดระยะเวลา 4 วัน 4 คืนที่ผ่านมาตั้งแต่วันอังคารที่ 19 – วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
.
แม้ว่าผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร อาจจะไม่สอดคล้องกับผลการลงมติของภาคประชาชนใน 34 จังหวัด จำนวน 16,899 เสียง จากกล่องรับลงมติ 139 จุด โดยลงมติไม่ไว้วางใจ 16,690 เสียง และไว้วางใจ 251 เสียง…เวลาที่เหลือนับต่อจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตย..ที่จะลงโทษผู้ที่เห็นว่า “กล้วยสำคัญกว่าฉันทามติของภาคประชาชน”
.
#ซูการ์โน มะทา #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร #จังหวัดยะลา #พรรคประชาชาติ
.
#ขุนคมคำ

พรรคประชาชาติ ทำหน้าที่ตามมติประชาชน ลงมติไม่ไว้วางใจ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ