skip to Main Content

SOUTH : พรรคประชาชาติ นำสตาร์ทอัพ ยะลาดูงานฟาร์ม mMilk ต่อยอดพัฒนาชายแดนใต้
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 65 ที่ผ่านมา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการ การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ , นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ , นายวิทยา พานิชพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ , นายไชยพล เดชตระกูล ทีมงานด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ ได้นำกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์นม และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อาทิ นายสมชาย กุลคีรีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตอยยีบันฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดยะลา ฯลฯ เดินทางมาที่โรงงานผลิตนมและฟาร์ม mMilk จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนบุรี ให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ โรงงานผลิตนมและฟาร์ม mMilk เลี้ยงวัวนมประมาณ 1,000 ตัวบนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์คัดเลือกสายพันธุ์และแหล่งปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ เป็นผู้ผลิตนมไร้แลคโตส รายแรกของไทย (นมแลคโตสฟรี) โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจ สตาร์ทอัพ (Startup) และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นม ซึ่งพบว่า กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีมาตรฐานทุกขั้นตอน สามารถลดต้นทุน ควบคุมการผลิตได้ สามารถแข่งขันในตลาดในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจได้ และเชื่อว่ากลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้
.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนบุรี ระบุว่า การทำปศุสัตว์ที่เป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ท้องถิ่น ตนสามารถแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ที่ใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบ Smart Farming เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมสดพร้อมดื่มอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ของแม่วัวจากต่างประเทศ จนได้น้ำนมที่มีคุณภาพสูงแบบ A2 และไม่มีแลคโตส ที่เป็นน้ำนมที่มีคุณค่าเสมือนน้ำนมแม่ สำหรับการวางแผนทำปศุสัตว์ที่ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีพื้นที่ปลอดน้ำท่วม เช่น บริเวณเนินเขา และวางแผนการปลูกพืชเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่วัวนม เช่น หญ้า ข้าวโพด และเพิ่มแหล่งอาหารข้นโปรตีน ได้แก่ ปลาป่นจากในพื้นที่ข้างเคียง กากปาล์มที่มีมากในภาคใต้ ที่ต้องวางแผนเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และเก็บรักษาเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี และมีต้นทุนคุ้มค่าต่อการลงทุน
.
นายสมชาย กุลคีรีรัตนา กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอขอบคุณพรรคประชาชาติที่ได้ประสานให้ได้รู้จักผู้มีประสบการณ์และผู้ที่ประสบความสำเร็จอันดับต้น ๆ ของประเทศ ทางด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่มีคุณภาพสูง ที่แม้ว่าตนจะมีประสบการณ์อยู่บ้าง แต่ในวันนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และอาจขยายไปสู่พื้นที่อื่นในภูมิภาคได้
.
ขอบคุณ : พรรคประชาชาติ
.
#ขุนคมคำ

พรรคประชาชาติ นำสตาร์ทอัพ ยะลาดูงานฟาร์ม mMilk ต่อยอดพัฒนาชายแดนใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ