skip to Main Content

SOCIAL : พรรคประชาชาติ ผลักดันให้มีกองทุนประมง
.
“อาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะประมงพื้นบ้านในจังหวัดนราธิวาส เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุด มีเรือประมงพื้นบ้านกว่า 200 ลำ และมีเรือประมงพาณิชย์ไม่เกิน 50 ลำ ส่วนในประเทศไทยมีเรือประมงพื้นบ้าน 50,000 ลำ มีเรือประมงพาณิชย์กว่า 10,000 ลำ เกษตรกรคือยุ้งฉางของสังคมและประเทศ คือเป็นผู้ผลิตอาหาร ถ้าสังคมไม่มีอาชีพเกษตรกรรม ก็จะเดือดร้อนอดอยาก เขาบอกว่าคนกินปลาจะฉลาด ดังนั้นอาชีพประมงจึงมีส่วนทำให้คนไทยฉลาด แต่เราโชคร้ายคือมีผู้นำที่ไม่เห็นความสำคัญของประมง ถ้าดูในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 จะเขียนว่า ‘รัฐต้องส่งเสริมเกษตรกร ส่งเสริมปัจจัยการผลิต และหาตลาดและให้ขายสินค้าในราคาสูงสุด’ ต่อมารัฐธรรมนูญปี 2550 ก็เช่นเดียวกัน แต่หลังมีการยึดอำนาจเมื่อปี 2557 มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 73 บอกว่า ‘ต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพ และให้ขายในราคาตลาด’ ซึ่งผิดกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา การเขียนให้ขายใน’ราคาตลาด’ ก็คือ ‘ขายในราคาถูก’ เราก็รู้อยู่ว่าเจ้าของตลาดคือผู้มีอำนาจ และเขาต้องการซื้อของในราคาถูก ผู้เขียนรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุน จึงเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน ดังนั้นอาชีพประมงเป็นอาชีพที่มีอิสระยืนบนความขยันของตัวเอง รัฐควรจะต้องส่งเสริมสนับสนุน เพราะไม่ฉะนั้นรัฐจะมีความคิดว่าต้องให้คนไปเป็นลูกจ้าง ความจริงอาชีพประมงควรจะต้องเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เพราะเป็นเกษตรกรที่เป็นยุ้งฉางของสังคมและประเทศ

.
หลายอาชีพมีกองทุนช่วยเหลือ แต่ประมงไม่มีกองทุน รู้หรือไม่ว่าสภาเกษตรกรที่ดูแลเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 20 ล้านคน ได้งบประมาณจากรัฐบาลปีละประมาณ 300 ล้านบาท ทราบหรือไม่ว่า กอ.รมน. มีงบประมาณบางปีหมื่นล้าน บางปีเกือบหมื่นล้าน ตอนมาของบประมาณเขียนสั้นๆว่าเพื่อพัฒนาบุคคล แต่มาตรวจสอบแล้ว 5-6 พันล้านกลับนำมาใช้เป็นงบลับ ถ้านำงบประมาณตรงนี้มาเป็นกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่พวกเราไม่สามารถออกไปจับปลาได้ หรือนำเงินนี้มาเป็นการพัฒนาตลาดให้เกษตรกร อย่างน้อยประมงพื้นบ้านที่ไปจับปลาสด จะได้มีตลาดขายปลาที่ราคาสูงขึ้น คนที่มาจากการรัฐประหารยึดอำนาจ จะมองความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของข้าราชการและทหาร ไม่ได้มองความมั่นคงมั่งคั่งยังยืนของราษฎร

.
เรือประมงที่ตากใบจมน้ำ 7 ลำต้องเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติมาเลเซีย เพราะพลเอกประยุทธ์ไปรับกฎหมายที่รุนแรง มีค่าปรับรุนแรง จึงทำให้เรือประมงพาณิชย์ต้องไปใช้สัญชาติมาเลเซีย หรือสัญชาติเขมร เพื่อให้สามารถทำประมงได้ เพราะประเทศอื่นเขาคิดถึงความอยู่รอด เห็นความมั่นคงของมนุษย์สำคัญกว่าความมั่นคงของรัฐบาล
.
พรรคประชาชาติจะต้องผลักดันให้มีกองทุนประมงขึ้นมา เหมือนกองทุนเกษตรกรอื่นๆ เช่น กองทุนสงเคราะห์สวนยางพารา แต่อาชีพประมงเวลาเจอพายุจะกลับไม่มีกองทุนช่วยเหลือ นี่คือสิ่งที่พรรคประชาชาติต้องทำ เพื่อช่วยเหลือชาวประมง”

.
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ

พรรคประชาชาติ ผลักดันให้มีกองทุนประมง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ