skip to Main Content

SOCIAL : พรรคร่วมฝ่ายค้าน มอบถุงยังชีพที่อยุธยาทวีจี้รัฐมีแผนจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

.

เมื่อ 17 ตุลาคม 64 ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วย วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ, วิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นิคม บุญวิเศษ..แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยวิรัตน์ วรศสิริน ..และรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย, ...ทวี สอดส่อง ..แบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ, ธนกร โสมทองแดง ..แบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย, ณัฐวุฒิ บัวประทุม ..แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล, ซูการ์โน มะทา ..ยะลา พรรคประชาชาติ, อับดุลอายี สาแม็ง ..ยะลาพรรคประชาชาติ, กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ..นราธิวาส พรรคประชาชาติ, กูเฮง ยาวอหะซัน..นราธิวาส พรรคประชาชาติ, สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ..ปัตตานี พรรคประชาชาติ ลงเรือมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย

จุดแรกที่มัสยิดกอดีรียะห์ บ้านเกาะพระ .บ้านโพ .บางปะอิน .พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมอาศัยร่วมกับชาวไทยพุทธตามวิถีพหุวัฒนธรรม และจุดที่ 2 ที่ .บางประแดง .บางปะอิน .พระนครศรีอยุธยา

.

...ทวี สอดส่อง ..บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มมักจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตลอด และถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีบุญคุณต่อคนกรุงเทพ เพราะหากมวลน้ำไหลมามาก ถ้าจะสกัดน้ำไม่ให้เข้าท่วมกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำมาตลอด เราจึงอยากให้รัฐบาลได้หาทางแก้ปัญหาให้เป็นระบบ เนื่องจากในรอบหลายปีที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามา มีงบบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วม แต่เมื่อดูเชิงลึกแล้ว งบมาที่อยุธยาน้อย ทั้งที่อยุธยามีเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสัก เมื่อน้ำในเขื่อนเต็มก็จะระบายออก ส่งผลให้น้ำล้นคลอง ประกอบกับคลองมีสภาพคดเคี้ยว จึงทำให้เข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะชาวนาชาวสวนที่ทำการเกษตร เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะถูกน้ำท่วมพัดพาไป ได้รับความเสียหาย

.

ทั้งนี้ เราจะเห็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของรัฐยังไม่กระจายอำนาจมาสู่ท้องถิ่นเมื่อดูงบประมาณแล้วมีแต่นำไปสร้างอาคาร หรือที่ทำการของข้าราชการให้สบายขึ้น แต่ประชาชนยังประสบภัยเหมือนเดิม ก็เหมือนไม่ได้รับการแก้ไข วันนี้ฝ่ายค้านจึงมาให้กำลังใจประชาชน

 “พรรคร่วมฝ่ายค้านนำถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีพอยู่ได้อีกหลายวัน และอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยเหลือกัน..ในพื้นที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อเรามาดูก็พบว่าสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องมีความยากลำบาก ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยช้ามาก เมื่อประชาชนประสบภัยรัฐต้องเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนให้เร็วที่สุด...ทวี กล่าว

.

ขอบคุณ

Voice tv

#ขุนคมคำ

พรรคร่วมฝ่ายค้าน มอบถุงยังชีพที่อยุธยา ‘ทวี’ จี้รัฐมีแผนจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ