White Channel

พรรคเป็นธรรม เสนอชื่อ ฮากิม-นพ.สุภัทร-ซาฮารี ร่วมคณะทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดันสันติภาพปาตานี และปัญหาเร่งด่วนของประชาชน

POLITICS : พรรคเป็นธรรม เสนอชื่อ ฮากิม-นพ.สุภัทร-ซาฮารี ร่วมคณะทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดันสันติภาพปาตานี และปัญหาเร่งด่วนของประชาชน
.
เมื่อ 6 มิถุนายน 66 นาย กัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ที่พรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบตั้งขึ้น โดยมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นประธาน และตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล 8 พรรค ประชุมครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทย

จากมติที่ประชุม ที่ติดตามคณะทำงาน 7 ชุด ประกอบด้วยคณะทำงานค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และพลังงาน,คณะทำงานภัยแล้ง และเอลนินโญ,คณะทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้,แก้ไขรัฐธรรมนูญ,แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ PM 2.5,คณะทำงานเศรษฐกิจ ปากท้อง และ SME และคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
.
“พรรคเป็นธรรม ยืนยันว่า คณะทำงาน จะเร่งรัดปัญหาประชาชน ซึ่งมีคณะทำงาน 7 ชุดแล้ว จะตั้งเพิ่มอีก 5 ชุด รวม 12 คณะทำงาน แล้ว ถือเป็นการทำงานให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพรรคเป็นธรรม เน้นย้ำการสร้างสันติภาพปาตานี การจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนเป็นตัวตั้ง”
.
ในส่วนพรรคเป็นธรรม ได้เสนอชื่อคณะทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นายฮากิม พงตีกอ รองเลขาธิการพรรคเป็นธรรม ,นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และ นายซาฮารี เจ๊ะหลง นักกิจกรรมในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาล
.
นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติ ตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก 5 ชุด ประกอบด้วย คณะทำงานเศรษฐกิจและรัฐบาลดิจิทัล, คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อต้านส่วย,คณะทำงานสาธารณสุข ,คณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม และคณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
.
สำหรับการทำงานของคณะทำงานแต่ละชุดจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งจะมีการประชุมทั้งในห้องกับการลงพื้นที่ ในส่วนคณะทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะประชุมกันในวันศุกร์​ที่ 9 มิถุนายนนี้ ก่อนจะลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกัน
.
ที่มา
กัณวีร์​ สืบแสง
เลขาธิการพรรคเป็นธรรม
คณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล

พรรคร่วมรัฐบาล

สันติภาพปาตานี

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ