พระเจ้าให้ริสกี…ชาวบ้านจับปลา Dukan หนัก 75 กิโลกรัมในทะเลสาบ Dukan ซึ่งเป็นทะเลสาบในเขตเคอร์ดิสถานของอิรัก

WORLD : พระเจ้าให้ริสกี…ชาวบ้านจับปลา Dukan หนัก 75 กิโลกรัมในทะเลสาบ Dukan ซึ่งเป็นทะเลสาบในเขตเคอร์ดิสถานของอิรัก
.
Kurdistan24

ขุนคมคำ

Loading