พระเทพศีลวิสุทธิ์พระมหาเถระต้นแบบพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ – White Channel

White Channel

พระเทพศีลวิสุทธิ์พระมหาเถระต้นแบบพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้


SOUTH :  พระเทพศีลวิสุทธิ์ พระมหาเถระต้นแบบพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

.

ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่เป็นต้นแบบของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิม ท่านมีเมตตาธรรมในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกศาสนา จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยอมรับจากชาวบ้าน ทั้งยังเป็นแบบอย่างในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมขึ้นในพื้นที่” 

.

นี่เป็นคำกล่าวยกย่องและเชิดชูในคุณูปการของ พระเทพศีลวิสุทธิ์ พระมหาเถระชื่อดังแห่งสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ผู้เป็นที่พึ่งของชนทุกศาสนิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้คนทุกผู้ทุกนามพูดถึงเป็นเสียงเดียวกัน ตั้งแต่นักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จนถึงชาวบ้านร้านตลาด

.

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา มีนามเดิมว่า อ่อน ปิ่นพรหม เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2481 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล ที่บ้านแซะ หมู่ 2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส บิดาชื่อนายเสาร์ มารดาชื่อ นางสุก อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดประชุมชลธารา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2502 ตรงกับวันศุกร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน โดยมีพระครูสุวรรณคุณากร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิศิษฐ์ธรรมโชติ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญชู เตชวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

.

หลังอุปสมบท ท่านได้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างจริงจังพ.ศ.2505 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากสำนักเรียนวัดประชุมชลธารา โดยในปี พ.ศ.2518 ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา และ ปี2537 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และเป็นหัวหน้าคณะพระธรรมทูตจังหวัดนราธิวาส

.

ขณะเดียวกันท่านยังมีความสามารถพิเศษด้านภาษามลายูถิ่น ด้วยพื้นเพเป็นคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีเพื่อนมุสลิมเยอะ ท่านมีอุปนิสัยตรงไปตรงมา และเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูง เป็นพระนักพัฒนาที่ผู้นำศาสนาอิสลามและชาวบ้านมุสลิมให้เกียรติมาก จึงเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม กระแสแห่งความเลื่อมใสศรัทธาแผ่ไกลไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ทุกปีที่มีการจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลของท่าน นอกจากชาวพุทธที่มาร่วมงานแล้ว ยังมีผู้นำศาสนาและประชาชนชาวมุสลิมมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านเป็นจำนวนมากด้วย

.

และในปีนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ทางศิษยานุศิษย์ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้พร้อมใจกันจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 85 ปี พรรษา64 พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการทุกภาคส่วน รวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งพุทธและมุสลิมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่วัดประชุมชลธารา วัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสและจำพรรษามาอย่างยาวนาน

.

ภายในงานมีพิธีการ ประกอบด้วย พิธีทักษิณานุประทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 40 รูป จากนั้นจึงมีพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กล่าวสัมโมทนียกถา หลังจากนั้นพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนา และประชาชนที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 85 ปี พรรษา 64

ขณะที่บรรยากาศภายในวัดประชุมชลธาราเป็นไปอย่างคึกคัก ได้มีการออกร้านของหน่วยงานราชการและประชาชนไทยพุทธและมุสลิมจากชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ โดยมีการทำอาหารคาว หวาน จากครัวไทยและครัวฮาลาลมาแจกจ่ายให้ผู้มาร่วมงานรับประทานกันอย่างทั่วถึงด้วย

พระเทพศีลวิสุทธิ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีที่ดีไ ม่มีการแบ่งแยกศาสนา ทั้งนี้งานฉลองอายุวัฒนมงคลไม่ได้จัดมา 2 ปีจากสถานการณ์โควิด-19 และในครั้งนี้จริงๆ แล้วก็ยังไม่อยากให้จัด แต่เป็นความตั้งใจของศิษยานุศิษย์ที่ต้องการจัดงานให้ โดยมีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมเตรียมงานจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมจัดงานและมาร่วมงาน ได้เห็นบรรยากาศของความสามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชนไทยพุทธ มุสลิม ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

.

ด้าน พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า พระเทพศีลวิสุทธิ์ ท่านเป็นแบบอย่างของผู้นำจิตวิญญาณ ผู้นำทางศาสนา โดยเฉพาะในพื้นที่พหุวัฒนธรรมเช่นนี้ เราจะเห็นว่าท่านเป็นผู้นำที่ไม่ใช่แค่ผู้นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีพี่น้องจากประเทศมาเลเซียหลั่งไหลมาแน่นศาลา พี่น้องมุสลิมในพื้นที่มาแสดงความยินดีจำนวนมาก

.

“สังคมที่จะเป็นสันติภาพหรือ สันติชุมชน จะต้องมีผู้นำที่ดี เป็นผู้นำที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา ซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าประชาชนทุกหมู่เหล่ามาออกร้านให้กินฟรี และมาร่วมงานบุญ เราจะเห็นหน้าตาหรือภาษากายที่มีความสุข นี่คือการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรม เราจะเห็นมีพี่น้องมุสลิมเยอะร้านอาหารที่ตั้งอยู่มีพี่น้องมุสลิมจัดเป็นสัดส่วนของอาหารฮาลาล วันเกิดท่านเจ้าคุณเป็นเหมือนเป็นวันสำคัญของบรรดาข้าราชการที่หลั่งไหลมาที่นี่ อันนี้เป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันแบพหุวัฒนธรรม เป็นความสวยงาม เป็นสิ่งที่น่าจะเชิดชู” เลขาธิการพรรคประชาชาติ ระบุ

.

พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวว่า พระเทพศีลวิสุทธิ์ ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ เป็นต้นแบบของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม และมีเมตตาธรรมในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกศาสนาอีกทั้งยังทำให้วัดประชุมชลธาราเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ลดปัญหาการสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั้ง 2 ศาสนา จนส่งผลให้ชุมชนในพื้นที่อ.สุไหงปาดี มีความเข้มแข็ง เห็นผลในเชิงประจักษ์ จนสามารถสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น ท่านยังได้รับการเลื่อมใสศรัทธาจากคนในพื้นที่ รวมทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีพระสงฆ์จากประเทศมาเลเซียมาร่วมประกอบพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลของพระเทพศีลวิสุทธิ์ด้วย

.

ขอบคุณ สำนักข่าวอิศรา

.

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ