White Channel

พร้อมระเบิดอิสราเอล

WORLD : พร้อมระเบิดอิสราเอล…กองพล Al-Qassam ซึ่งเป็นหน่วยงานทางทหารของฮามาส ประกาศการนำระเบิด “Shawaz 1” มาใช้งานในเมืองเจนิน Jenin หลังจากที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น และกล่าวว่า เราจะใช้มันเพื่อจุดชนวนยานพาหนะของอิสราเอล ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
.
“เราขอยืนยันว่าเราจะทำงานต่อไปทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อผลิตระเบิดแสวงเครื่องและโมเดลอื่นๆอีก”กองพล Al-Qassam กล่าว
.
15 กรกฎาคม 66
Qudsnen , Aljazeera

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ