พลังสตรีมุสลิมจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคเสื่อผ้าปูละหมาดให้มุสลิมในเรือนจำ

SOCIAL : พลังสตรีมุสลิมจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคเสื่อผ้าปูละหมาดให้มุสลิมในเรือนจำ
.
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ รายงาน คณะกรรมการกลุ่มพัฒนามุสลิมมะห์และ พี่น้องมุสลิมมะห์อำเภอแม่สาย ได้ร่วมบริจาคเสื่อและผ้าปูละหมาด.ให้กับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดเชียงราย โดยมอบหมายให้ ดร.โซเฟีย ไทยอนันต์ เป็นตัวแทนในการรับมอบดังกล่าว
.
เป็นอีกกลุ่มสตรีของจังหวัดเชียงราย ที่มีพลังในการขับเคลื่อนสังคมมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่ส่งต่อสังคมอย่างมากมาย อันล้วนแต่นำพา ความสุขกับพี่น้องมุสลิม และสร้างความเข้าใจอิสลามในกลุ่มพี่น้องต่างศาสนิก บนสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทั้ง ศาสนา วิถี วัฒนธรรมและชาติพันธุ์
.
เป็นจุดเด่นของมุสลิมในแดนล้านนาของพี่น้องมุสลิมที่มีอยู่ร่วมกันกับพี่น้องในพื้นที่อย่างสันติสุขมาอย่างยาวนาน
.
11 พฤศจิกายน 65

ข่าวมุสลิมเชียงใหม่

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมใจกันทำความดีในครั้งนี้

ญะซากิลลาฮิค็อยร็อน

ขออัลลอฮฺตอบแทนความดีแก่ท่านบ่าวหญิงของอัลลอฮ์

Loading

ใส่ความเห็น