skip to Main Content

SOUTH : “พลเอก วัลลภ รักเสนาะ” หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข จชต. หารือแม่ทัพภาค 4 ยกประเด็นลดเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ ก่อนเปิดโต๊ะเจรจา เดือนมีนาคม
.
เมื่อ 21 ก.พ 65 พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเข้าร่วมประชุมหารือกับทางพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงความคืบหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคาร (1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
.
พลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่ ในวันนี้ก็เพื่อมาหารือกับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม และเกิดความแน่นแฟ้น การจะมีการพูดคุยกับในแต่ละครั้ง จะต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม ในส่วนประเด็นลดความรุนแรงนั้น ตั้งใจจะมาพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรง เพื่อให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภาคประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเนินการและแนวทางการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ทั้งต่อพื้นที่สาธารณะและลดความรุนแรงต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งทางคณะจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การแก้ไข
.
ขณะเดียวกันคณะได้กำหนดห้วงเวลาในการพูดคุยในครั้งต่อไป ประมาณเดือนมีนาคมนี้ และจะนำประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนั้นไปหารือในเวทีการพูดคุยในโอกาสต่อไป
.
ทั้งนี้ทางคณะพูดคุยมองว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีผลการทบต่อการพูดคุยแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ก็ยังคงสนับสนุนให้มีการพูดคุย และยังคงหวังที่จะให้มีความคืบหน้า อันจะเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยเร็ว
.
ทางด้านแม่ทัพภาค 4 เผยว่า ที่ผ่านมาได้หารือกับภาคประชาชนสังคม ทั้งเรื่องการลดความรุนแรง ต่อเป้าหมายอ่อนแอ ต่อกลุ่มเปราะบาง หรือในพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจ ทั้งหมด จำเป็นต้องนำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ประชาสังคม เข้าไปพูดคุยด้วย ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีมาตรการต่างๆเช่นกัน ซึ่งในวันนี้จะได้หารือกับหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ถึงมาตรการ ได้กำหนดไว้ อยากย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าอัตราการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนลดลง ในปีนี้จะได้หารือ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการเดินทางการบดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป
.
ที่มา : สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา
.
#ขุนคมคำ

“พลเอก วัลลภ รักเสนาะ” หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข จชต. หารือแม่ทัพภาค 4 ยกประเด็นลดเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ ก่อนเปิดโต๊ะเจรจา เดือนมีนาคม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ