skip to Main Content

SOUTH : ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ จำนวน 765 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ย.65 ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
.
ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วย ผบ.ทบ.) ขณะที่ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่
.
ส่วน พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งก่อนหน้านี้ชื่อมาแรงว่าจะแซงขึ้นแม่ทัพ สุดท้ายได้ขยับเป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 ติดยศพลโท
.
พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 อดีตโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขยับขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4
.
พล.ต.อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ขยับเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4
พล.ต.คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ขึ้นเป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 4
.
@@ รู้จัก พล.ต.ศานติ แม่ทัพภาค 4 คนใหม่
.
สำหรับประวัติของ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค นั้น เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 25 (ตท.25) และโรงเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 36 เส้นทางชีวิตราชการวนเวียนอยู่ในกองทัพภาคที่ 4 ตั้งแต่ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25, ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 (ผบ.พล.ร.5) และรองแม่ทัพภาคที่ 4 ก่อนผงาดขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 ในการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล วาระประจำปี 2565
.
นอกจากนี้ยังเคยทำหน้าที่เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาด้วย โดยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พล.ต.ศานติ มีบทบาทรับผิดชอบแนวชายแดนด้านไทย-เมียนมา ในพื้นที่ภาคใต้ของกองทัพภาคที่ 4 เพื่อสกัดการข้ามแดนผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับคำชื่นชมอย่างมาก
.
สำนักข่าวอิศรา

พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ