White Channel

“พิธา” ไม่ผ่านโหวตนายกฯ รอบแรก ได้รับความเห็นชอบไม่ถึง 376 เสียง เตรียมโหวตรอบใหม่ 19 ก.ค.นี้

POLITICS : “พิธา” ไม่ผ่านโหวตนายกฯ รอบแรก ได้รับความเห็นชอบไม่ถึง 376 เสียง เตรียมโหวตรอบใหม่ 19 ก.ค.นี้
.
13 กรกฎาคม 66 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา สั่งนับองค์ประชุม มีสมาชิกแสดงตนเข้าประชุม 676 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุมจึงให้เริ่มการลงคะแนนเลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเลขาธิการสภา จะขานชื่อสมาชิกแต่ละคนไล่เรียงตามตัวอักษร และให้สมาชิกที่ถูกขานชื่อ ลุกขึ้นขานว่า “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง”
.
ผลการนับคะแนน อย่างเป็นทางการ
เห็นชอบ 324 เสียง
ไม่เห็นชอบ 182 เสียง
งดออกเสียง 199 เสียง
.
สรุปนายพิธา ได้รับคะแนนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดทั้งสองสภา ดังนั้นมติที่ประชุม ไม่เห็นชอบนายพิธา เป็นนายกฯและนัดประชุมสภาอีกครั้งวันที่ 19 ก.ค.นี้
.
ข่าวสด

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ