พิธีเปิดการทดสอบท่องจำฮะดีษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1สำนักจุฬาฯ เปิดการทดสอบท่องจำฮะดีษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 – White Channel

White Channel

พิธีเปิดการทดสอบท่องจำฮะดีษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1<br data-src=สำนักจุฬาฯ เปิดการทดสอบท่องจำฮะดีษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1" />

พิธีเปิดการทดสอบท่องจำฮะดีษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1
สำนักจุฬาฯ เปิดการทดสอบท่องจำฮะดีษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

SOCIAL : ยิ่งใหญ่ ! พิธีเปิดการทดสอบท่องจำฮะดีษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1
สำนักจุฬาฯ เปิดการทดสอบท่องจำฮะดีษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หวังให้เยาวชนตระหนัก ศึกษาจริยวัตรท่านศาสดา มุฮัมหมัด
.
6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ที่โรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหง สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักที่ปรึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม สถานเอกอัคราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย จัดพิธีเปิด “การจัดทดสอบท่องจำฮะดีษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1” อย่างเป็นทางการ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม เชค ดร.เอาว๊าด ซับตี อัลอัซซี ปลัดกระทรวงกิจกรรมศาสนาอิสลามและการเผยแพร่แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย เชคอับดุลเราะฮฺมาน บินอับดิลอะซีส อัล ซูไฮบานี เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย อ.ประสาน ศรีเจริญ รองคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬราชมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านเข้าร่วม
.
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกษัตริย์ซัลมาน บินอับดุลอะซีซ และมุฮัมหมัด บินซัลมานมกุฏราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบีย ที่ช่วยอุปถัมภ์การแข่งขันในครั้งนี้ ตลอดจนเป็นผลจากการรื้อฟื้นสัมพันธ์ของไทยและซาอุดิอารเบีย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำให้ความร่วมมือในด้านต่างๆมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศทางที่อำนวยประโยชน์นานับประการ
.
เชคอับดุลเราะฮฺมาน บินอับดิลอะซีส อัล ซูไฮบานี เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ ปลื้มปิติเป็นอย่างมาก โดยการจัดท่องจำฮะดีษครั้งนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์ซัลมาน บินอับดุลอาซีซ อ๊าลซะอู๊ด และมกุฏราชกุมารมุฮัมหมัด บินซัลมาน และได้รับการดูแลอย่างดีจากเชค ดร.อับดุลละตีฟ อาลอัชเชค รัฐมนตรกระทรวงกิจกรรมศาสนาอิสลามและการเผยแพร่แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ความร่วมมือหลังจากการฟื้นสัมพันธ์ทั้งสองประเทศเป็นปกติและจะมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายจะตามมาที่จะเกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ และความร่วมมือนั้นจะมีมากกว่านี้และจะยั่งยืนต่อไปในอนาคต
.
อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จริยวัตรอันงดงามของท่านนบีมูฮัมหมัต (ช.ล.) ส่งเสริมให้ มวลมุสลิมทุกระดับได้ตระหนักและเอาใจใส่การศึกษาฮะดีษ (วจนะศาสดามูฮัมหมัด) หรือแบบฉบับอันเป็นจริยวัตรอันงดงามและทรงคุณค่าของท่าน เพื่อน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีการดำรงชีวิตให้ประจักษ์
และเกิดภาคผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
.
นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาในประเทศไทยอาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความร่มเย็นมาโดยตลอด พระมหากษัติย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ การจัดทดสอบท่องจำอัลฮะดีษระดับชาติครั้งที่ 1 ครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแบบฉบับอันดีงามของศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล) และการกระตุ้นให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
.
โดยการจัดทดสอบรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ควบคุมและดำเนินการสอบสำนักจุฬาราชมนตรี และรอบชิงชนะเลิศ
ในระหว่างวันที่ 5-7กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม อัล มีรอซ รามคำแหง

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ