White Channel

พุทธ คริสต์ อิสลาม ร่วมผนึกกำลังในกิจกรรมปักดำทำนา

SOCIAL : พุทธ คริสต์ อิสลาม ร่วมผนึกกำลังในกิจกรรมปักดำทำนา
.
สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานีรายงาน ณ พื้นที่บ้านทุ่งโพธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
-บาทหลวงเปาโล เปรม คุณโดน ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี
-นายประวีณ ประพฤติชอบ คอเต็บประจำมัสยิดอัลมุบาร็อก จังหวัดอุดรธานี
-พระอาจารย์ป้อม จากวัดสุวรรณนุธการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
.
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปักดำทำนา” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีอีสาน สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความพอเพียง
.
ในการนี้ โดยความร่วมมือ จาก ผู้ใหญ่บ้านทุ่งโพธิ์ ทีมงานฝ่ายพัฒนาสังคม สังฆมณฑลอุดรธานี ชมรมผู้สูงอายุจากบ้านโพนสูง แผนกสตรี เยาวชนจากวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย, วัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู, วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
.
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2023

วิถีไทยคนสามวัยใส่ใจอินทรีย์ #จิตอาสา #ปักดำทำนา

ขอบคุณ : สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ