White Channel

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ชี้ชัด ต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น การทำประชามติใดๆต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

POLITICS : พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ชี้ชัด ต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น การทำประชามติใดๆต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
.
เมื่อ (10 มิ.ย.66) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นที่สังคมมีการพูดถึงกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการจำลองการลงประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการทำประชามติให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิทธิในการปกครองตนเอง ผู้สื่อข่าวถามว่าทราบหรือไม่ว่ามีหนังสือเชิญไปยังลูกพรรค พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า “เขาส่งหนังสือเชิญมาที่หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรค หนังสือมาวันที่ 25 พฤษภาคม ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ระบุว่าจะจัดงานวันที่ 7 มิถุนายน เราเห็นว่าเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา จึงได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ซึ่งเป็นว่าที่ ส.ส.ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เอกสารที่ส่งมามีกำหนดการที่ระบุชื่อนักวิชาการหลายท่าน เช่น อ.มาร์ค ตามไท ต้องยอมรับว่าในเวทีปาถกต่างๆที่เป็นระหว่างประเทศ สันติภาพ ให้ความยอมรับท่าน ในยุครัฐบาลทหารก่อนๆก็ให้ท่านเป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ จึงได้มอบหมายให้มีตัวแทนพรรคไปร่วมเป็นวิทยากรด้วย”
.
พันตำรวจเอก ทวี กล่าวอีกว่า “เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยนักศึกษา เราต้องยอมรับว่าสิทธิเสรีภาพทางความคิด การพิมพ์ การเขียน การโฆษณา หรือสื่อ เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ถ้าเราจะจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ นี่ก็เป็นการแสดงความเห็นของนักศึกษา ในรัฐธรรมนูญก็มีเขียนไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ในหนังสือที่เชิญมาเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็น ซึ่งรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญมากกับการแสดงความคิดเห็น หากคณะรัฐมนตรีจะทำประชามติความเห็นเรื่องสำคัญๆ จะต้องไม่ทำโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งการทำประชามติแบ่งแยกดินแดนทำไม่ได้อยู่แล้ว เพราะรัฐธรรมนูญห้ามอยู่ ส่วนการแสดงความเห็นเป็นกรอบวิธีคิด ในเรื่องการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเราบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่า มีหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมย์ของประชาชนในท้องถิ่น แต่คำว่าเอกราชก็เป็นคำพูดที่กระทบต่อความรู้สึก และความจริงแล้วพรรคประชาชาติได้กำเนิดขึ้นเพื่อจะสร้างเสถียรภาพทางด้านความมั่นคง เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมือง วันนี้เราไม่มีเสถียรภาพเลยโดยเฉพาะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และพรรคประชาชาติเราต้องการจะสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น เป็นพรรคที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรม ผศ.ดร.วรวิทย์ ก็ไปในกรอบนี้ครับ ไปในฐานะผู้แทนราษฏร ซึ่งไปพูดเกี่ยวกับระบบเศรษฐฐานคุณธรรม โดยเฉพาะระบบการเงินสหกรณ์ ซึ่งท่านก็อยากสื่อสารในเรื่องนี้ ถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมเข้าสู่ระบบการเงินที่มีดอกเบี้ยก็ไม่ได้อีก”
.

พรรคประชาชาติ

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ