White Channel

‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ สั่งตรวจสอบและดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้อง กรณี ‘ศุภชัย ใจสมุทร’ แถลงข่าวเท็จว่าก้าวก่ายโยกย้าย ‘หมอสุภัทร’

POLITICS : ด่วน! ‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ สั่งตรวจสอบและดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้อง กรณี ‘ศุภชัย ใจสมุทร’ แถลงข่าวเท็จว่าก้าวก่ายโยกย้าย ‘หมอสุภัทร’
.
(2 ก.พ.66) เวลา 07.00 น. นายมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ รองโฆษกพรรคประชาชาติ ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ตามที่นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ได้แถลงข่าวที่รัฐสภาว่า พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติมีการออกแถลงการณ์คัดค้านคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขโยกย้ายข้าราชการ คือนายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบทนั้น
.
ล่าสุด พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ยืนยันว่าการแถลงข่าวดังกล่าว เป็นกล่าวอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เป็นการกล่าวหาปรักปรำใส่ร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ซึ่งพันตำรวจเอก ทวีไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวแก่สื่อมวลชนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด การกล่าวอ้างถึงแถลงการณ์พรรคประชาชาติ เมื่อตรวจดูแถลงการณ์แล้วเป็นการแสดงจุดยืนทางสังคมของพรรคที่ชอบด้วยกฏหมาย หน้าที่และอำนาจ ในแถลงการณ์ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเหตุผลต่อสาธารณะชนถึงเหตุผลของการโยกย้ายนายแพทย์สุภัทรเท่านั้น เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจบริหารกำกับดูแล ในกระทรวงสาธารณสุข และรัฐธรรมนูญบัญญัติให้รัฐมนตรีต้อง ‘’…ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี…รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฏรในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน…” แถลงการณ์ของพรรคประชาชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะมิใช่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของพรรคการเมืองใด หรือต่อบุคคลใดๆ ไม่ได้มีการกระทำใดอันเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงในการโยกย้ายข้าราชการทั้งสิ้น เพราะคำสั่งโยกย้าย ได้กระทำสำเร็จไปแล้ว จึงไม่มีการกระทำใดอันเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น หรือพรรคการเมือง นอกจากนี้นายแพทย์สุภัทร มิได้เป็นสมาชิกพรรคประชาชาติหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆกับพรรค อันจะนำมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองทั้งสิ้น
.
ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง จะให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามที่มีการเสนอข่าว ตามประมวลกฎหมายทั้งทางแพ่งอาญา และจริยธรรมนักการเมืองอย่างถึงที่สุดต่อไปโดยเร็ว
.
ขอบคุณ พรรคประชาชาติ
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ