ภาพกุญแจกะอฺบะฮฺและมะกอมอิบรอฮีม – White Channel

White Channel

ภาพกุญแจกะอฺบะฮฺและมะกอมอิบรอฮีม

WORLD : ภาพกุญแจกะอฺบะฮฺและมะกอมอิบรอฮีม

.

#มะกอมอิบรอฮีม

มะกอมอิบรอฮีม เป็นหินที่ท่านนบีอิบรอฮีมยืนบนนั้น ในขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมกำลังก่อสร้างกะอฺบะฮฺ และเป็นหินซึ่งที่ใช้ยืนเพื่อทำการอาซาน เรียกร้องให้คนมาละหมาด และเรียกร้องให้คนมาประกอบพิธีฮัจญ์ และที่สำคัญหินก้อนนี้ยังมีร่องรอยฝ่าเท้าของท่านนบีอิบรอฮีมอยู่ด้วย

.

#หลังคากะอฺบะฮฺ

การขึ้นไปบนหลังคากะอฺบะฮฺนั้น ต้องผ่านประตูทองคำ ซึ่งอยู่ภายในกะอฺบะฮฺเรียกว่า (ประตูแห่งการกลับใจ) อยู่ที่มุมขวาของทางเข้ากะอฺบะฮฺ เมื่อเปิดประตูสามารถขึ้นไปบนหลังคาของกะอฺบะฮฺได้ 

.

#ผู้ถือกุญแจกะอฺบะฮฺ

ไม่ใช่กษัตริย์ ผู้นำประเทศ หรือเจ้าหน้าที่มัสยิดหะ รอม แต่เป็นมรดกมาจากเศาะฮาบะฮฺ(สหาย)ท่านนบี คือท่านอุสมาน บินฎอลฮะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอัลฮู ซึ่งการถือกุญแจนี้ สืบทอดจนมาถึงลูกหลานของท่าน คือ ตระกูลบนีชัยบะฮฺ

ปัจจุบันคือ ชัยคฺ ซอและฮ์ อัชชัยย์ ผู้ถือกุญแจประตูกะอฺบะฮฺ

.

ในปีฮิจเราะฮฺที่ 10 ท่านนบีมุฮัมมัด พิชิตมักกะฮฺ และกล่าวว่า

“วันนี้เป็นวันแห่งความจงรักภักดีและความยำเกรงพระเจ้า เอากุญแจนี้คืนไปและจากวันนี้จนถึงวันสิ้นโลก ไม่มีใครจะเอามันไปจากตระกูลของท่านได้นอกจากคนผู้นั้นเป็นผู้ละเมิด”

.

จากวันนั้นถึงวันนี้กว่า 1,400 ปี หน้าที่ในการดูแลรักษากุญแจประตูกะอฺบะฮฺยังคงถูกสืบทอดกันมาในตระกูลบนีชัยบะฮฺจนถึงปัจจุบัน แม้ลักษณะของกุญแจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ตาม ไม่มีใครกล้าเอากุญแจนั้นมาจากตระกูลบนีชัยบะฮฺ เพราะเกรงว่าตัวเองจะตกเป็นผู้ละเมิดตามคำพูดของนบีมุฮัมมัด

.

แม้ในปัจจุบันคาบสมุทรอาหรับมีรัฐบาลกลางแล้ว แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียต้องการเข้าไปทำความสะอาดประจำปีเพื่อเตรียมการต้อนรับผู้มาทำฮัจญ์ พวกเขาก็ต้องไปขอรับกุญแจจากตระกูลบนีชัยบะฮฺ

.

อ้างอิง : lokwannee, islaminthailand,Haramain Sharifain 

#ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ