skip to Main Content

WORLD : ภาพที่หมุนเวียน แสดงความยินดี กับครอบครัวชาวกาซาที่สามารถท่องจำอัลกุรอานอันสูงส่งได้ทั้งครอบครัว
.
พวกเขาคือ: Ahmed Tariq Aseem, Ibrahim Tariq Aseem, Sarah Tariq Asim, Janna Tariq Aseem, Salma Tariq Asim และ Hind Tariq Aslim
.
qudsn
ajmubasher
aljazeera
.
#ขุนคมคำ

ภาพที่หมุนเวียน แสดงความยินดี กับครอบครัวชาวกาซาที่สามารถท่องจำอัลกุรอานอันสูงส่งได้ทั้งครอบครัว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ