skip to Main Content

WORLD : ภาพประทับใจ จนท.ดับเพลิงเมืองมองด่อ รัฐยะไข่ เมียนมา อำนวยความสะดวกมุสลิม(โรฮิงญา) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ซึ่งภาพดังกล่าวสะท้อนถึงการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านสุขภาพช่วงวิกฤตโควิด
นอกจากนี้ทางการยังทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชน อย่างต่อเนื่อง
.
มองด่อเดลินิวส์
.
#ขุนคมคำ เรียบเรียง

ภาพประทับใจ จนท.ดับเพลิงเมืองมองด่อ รัฐยะไข่ เมียนมา อำนวยความสะดวกมุสลิม(โรฮิงญา) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ