ภาพสายฝนโปรยปรายที่ มัสยิดอันนาบาวี

WORLD : ภาพสายฝนโปรยปรายที่ มัสยิดอันนาบาวี ﷺ
25 พ.ค. 66
ที่มา : Twitter The Holy Mosques
haramain sharifain

ขุนคมคำ

Loading

ใส่ความเห็น