skip to Main Content

WORLD : ภาพหมุนเวียนในสื่อสังคมออนไลน์ เปรียบเทียบ การจับอาวุธ ขึ้นปกป้องประเทศของชาวยูเครน และ ชาวปาเลสไตน์
.
ซึ่งความคิดเห็นของสื่อตะวันตก และประชาคมโลก มองว่า ชาวยูเครน คือ ฮีโร่ แต่สำหรับปาเลสไตน์ คือ ก่อการร้าย
.
#ขุนคมคำ

ภาพหมุนเวียนในสื่อสังคมออนไลน์ เปรียบเทียบ การจับอาวุธ ขึ้นปกป้องประเทศของชาวยูเครน และ ชาวปาเลสไตน์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ