ภูมิภาคตอ.กลาง-แอฟริกาเหนือ มีอัตราโรคเบาหวานสูงที่สุดในโลก – White Channel

White Channel

ภูมิภาคตอ.กลาง-แอฟริกาเหนือ มีอัตราโรคเบาหวานสูงที่สุดในโลก

เกิดอะไรในโลก : ภูมิภาคตอ.กลาง-แอฟริกาเหนือ มีอัตราโรคเบาหวานสูงที่สุดในโลก

จากการวิจัยที่รวบรวมโดย Our World in Data โดยใช้ข้อมูลจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) พบว่าภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) มีอัตราโรคเบาหวานสูงที่สุดในโลก โดยประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแห่งนี้ ครองรายชื่อประเทศ 20 อันดับแรก ที่มีอัตราโรคเบาหวานแย่ที่สุด จากการศึกษาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในกลุ่มประชากรอายุ 20-79 ปี ใน 211 ประเทศ

กลุ่มประเทศมีนา และกลุ่มประเทศอาหรับอื่นๆ อยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ได้แก่ คูเวตในอันดับที่ 3 ที่ 24.9% อียิปต์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 10 (ร้อยละ 21), กาตาร์อันดับที่ 14 (ร้อยละ 20), ซูดานอันดับที่ 17 (ร้อยละ 19) ตามมาด้วยซาอุดีอาระเบีย ร้อยละ 19 ของประชากรที่เป็นโรคเบาหวาน

ในขณะที่ประเทศในเอเชียใต้อย่างปากีสถาน มีประชากร 31% ที่เป็นโรคดังกล่าว ตามมาด้วยเฟรนช์โปลินีเซีย ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส ในทางตรงกันข้ามสหรัฐฯ และอังกฤษอยู่ในอันดับที่ 59 และ 136 ตามลำดับ ทั้งนี้การวิจัยยังพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทั่วมีนาและเอเชียใต้ มีความแนวโน้มทางพันธุกรรม ที่จะดื้อต่อการรักษาด้วยอินซูลินมากกว่า ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวาน

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ