skip to Main Content

SOUTH : มติ ศบค.โกลก เตรียมใช้โรงแรมแกรนด์การ์เด้นเป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเฝ้าระวัง
.
จากกรณีที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอสุไหงโก-ลก มีมติเห็นชอบเตรียมเปิดสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการของกลุ่มเฝ้าระวังสังเกตอาการ โดยจะใช้โรงแรมแกรนด์การ์เด้นสุไหงโก-ลก เป็นสถานที่เฝ้าระวังฯ นั้น
.

ทางด้านนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์ระยะแรก จะรับเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังสังเกตอาการที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยทางเทศบาลฯจะจัดสรรงบประมาณในการเช่าสถานที่ การดูแลผู้สังเกตอาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามอาการ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโก-ลกเพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนระยะที่ 2 จะเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปาเสมัส ตำบลมูโนะและตำบลปูโยะเข้ามาร่วมใช้พื้นที่ด้วยงบประมาณของแต่ละท้องถิ่น
.

“ทางเทศบาลจะใช้งบประมาณดำเนินการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เช่าห้องพักของโรงแรมจำนวน 30 ห้อง ห้องละ 2,000 บาท จากเดิมจะเช่าเหมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่เพื่อความสบายใจของประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ยังกังวลเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นจึงมีแผนทำสัญญาเช่า 1 เดือนก่อน เพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้สถานที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้หาสถานที่ไว้หลายแห่ง โดยโรงแรมแกรนด์การ์เด้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานประกอบกับเจ้าของโรงแรมยินดีร่วมสนับสนุนภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้”
.
ทั้งนี้ระยะที่ 1 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะนำกลุ่มเฝ้าระวังสังเกตอาการในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเข้ากักตัวเป็นชุดแรก ส่วนในระยะที่ 2 ศบค.อำเภอสุไหงโก-ลกเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงจัดสรรงบประมาณเพื่อมาใช้สถานที่ดังกล่าวกักตัวประชาชนของแต่ละท้องที่ต่อไป
.
ขอบคุณ
สัญฐิติ ขอจิตต์เมตต์
.

มติ ศบค.โกลก เตรียมใช้โรงแรมแกรนด์การ์เด้นเป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเฝ้าระวัง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ