White Channel

มนัญญา-ศุภชัย-ปาตีเมาะ หาเสียงชาวไทยมุสลิม เปิด 11 นโยบายพรรคภูมิใจไทย ทั้งที่มาจุฬาราชมนตรี กองทุนฮัจญ์ กองทุนซะกาต พร้อมใช้การเมืองนำการทหาร

POLITICS : มนัญญา-ศุภชัย-ปาตีเมาะ หาเสียงชาวไทยมุสลิม เปิด 11 นโยบายพรรคภูมิใจไทย ทั้งที่มาจุฬาราชมนตรี กองทุนฮัจญ์ กองทุนซะกาต พร้อมใช้การเมืองนำการทหาร
.
1 พ.ค.2566 พรรคภูมิใจไทย แถลงนโยบายต่อชาวไทยมุสลิม นำโดย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านกิจการศาสนาอิสลาม, นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค และ น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย
สำหรับนโยบายพรรคภูมิใจไทยที่เสนอต่อชาวไทยมุสลิม ประกอบด้วย
.

 1. แก้ไข พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ประเด็นการได้มาของจุฬาราชมนตรี ที่ต้องการให้อิหม่ามเข้ามามีส่วนร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง
 2. จัดตั้ง “องค์กรกำกับดูแลส่งเสริมกิจการพิธีฮัจญ์” เป็นหน่วยงานอิสระ คล้ายกับองค์กร Tabung Haji ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าทุกประเทศในโลก โดยจะต้องลดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
 3. จัดตั้ง “แผนกคดีครอบครัว และมรดกอิสลาม” ในศาลชั้นต้น เพื่อพิจารณาคดีทางแพ่งที่คู่กรณีเป็นมุสลิม
 4. จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมกิจการซะกาต” เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินบริจาคได้ตามหลักศาสนา
 5. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เปลี่ยนเสียงระเบิด เป็นเสียงเครื่องจักร เปลี่ยนงบลับ เป็นงบลงทุน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในพื้นที่
 6. สนับสนุนการเจรจาสันติภาพ โดยใช้แนวทาง “การเมือง” นำ “การทหาร” โดยยกเลิกกฎหมายพิเศษ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แก้กฎอัยการศึก และให้ผู้หญิงเข้าร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพ
 7. กำหนดให้มีค่าตอบแทนจากรัฐฯ ให้กับ “ตาดีกา” หรือ “ฟัรดูอีน” ซึ่งจากเดิมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จ่ายให้เฉพาะ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางอำเภอใน จ.สงขลา โดยแท้จริงแล้วควรมอบค่าตอบแทนให้กับ “ตาดีกา” หรือ “ฟัรดูอีน” ทุกจังหวัดที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่
 8. การยืมเงินสหกรณ์ ไม่มีดอกเบี้ย
 9. ปรับปรุงปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางศาสนา และอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 10. ให้มีฝ่ายกิจการสตรีและครอบครัวอยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทุกจังหวัด
 11. ตั้งห้องแล็บตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลโดยเฉพาะ ไม่ปนกับอาหารอื่น เพื่อความบริสุทธิ์
  .

พรรคภูมิใจไทย

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ