White Channel

มมส.จัดทำโครงการที่กั้นห้องละหมาดและมิมบัรให้พี่น้องในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

SOCIAL : มมส.จัดทำโครงการที่กั้นห้องละหมาดและมิมบัรให้พี่น้องในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
.
16 มกราคม 66 เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้อนุมัติงบประมาณ 10,945 บาท ให้กับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต ดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำที่กั้นห้องละหมาดพร้อมกับมิมบัรเพื่อใช้เทศนาธรรมในการละหมาดวันศุกร์ให้กับมุสลีมีนในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
.
โดยในวันนี้ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กั้นห้องละหมาดไปก่อน ส่วนมิมบัรกำลังจัดทำคาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ ทั้งนี้มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต จะได้ดำเนินการส่งมอบให้พี่น้องในเรือนจำคราวต่อไป
.
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ