มมส. อิฟฏอรสู่เรือนจำครั้งที่ 19 มอบอาหารละศีลอดบ้านมุทิตา

SOCIAL : มมส. อิฟฏอรสู่เรือนจำครั้งที่ 19 มอบอาหารละศีลอดบ้านมุทิตา
.
4 เมษายน 66 โครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ โดยอ.ไฟซ้อล พุ่มดอกไม้ ได้ส่งมอบอาหารละศีลอดให้กับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามบ้านมุทิตา
.
ภาพ/มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
.

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 80 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง