White Channel

มหาดไทย จ่อชงแก้ลอยแพฮุจญาจระยะยาว

SOCIAL : มหาดไทย จ่อชงแก้ลอยแพฮุจญาจระยะยาว ตรวจประวัติ เงินทุนสำรองบริษัท ขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์(แซะห์) ทำไม่ดีโดนถอด #ประมูลสายการบิน แก้ราคาแพง
.
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายนริศ ขำนุรักษ์ รมช.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ซาอุดีอาระเบีย จำนวนกว่า 500 คน ถูกผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลา ลอยแพไม่ได้รับการดูแลด้วยดีตามที่ตกลงกันไว้ว่า ตนได้เชิญกองกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง เข้ามาประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้แสวงบุญฮัจญ์ โดยสรุปคือ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทางเจ้าหน้าที่ของกองกิจการฮัจย์ ได้แก้ปัญหาเรื่องที่พักและเรื่องอาหารโดยเร่งด่วนแล้ว และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่ของกองกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดีอาระเบีย เบิกจ่ายเงินจากกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้
.
นายนริศ กล่าวต่อว่า ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ทางกรมการปกครอง จะตรวจสอบบริษัทที่รับจ้างนำคนไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยละเอียดว่ามีเงินทุนสำรองเพียงพอ หรือมีประวัติเสียหาย ถูกพักหรือถูกยกเลิกใบอนุญาต หรือไม่ หรือบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใช้นอมินีมาจดทะเบียนใหม่แทนหรือไม่ และกรมการปกครองจะพิจารณา เรื่องแซะห์ (หัวหน้ากรุ๊ปทัวร์) ว่าเห็นควรให้ขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์เพื่อให้สามารถถอดถอนได้ ถ้าหากแซะห์ไม่ดำเนินการตามสัญญา
.
รวมถึงการพิจารณาประเด็นทางการเงิน เพื่อให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เปิดบัญชีกับธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารอิสลาม เพื่อจ่ายให้กับบริษัทส่วนหนึ่งและเก็บไว้เองส่วนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งในระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์
.
อีกทั้งกรมการปกครองจะพยายามแก้ไขปัญหา #กรณีตั๋วเครื่องบินแพง โดยผลักดันให้มียื่นซองเพื่อประมูลจากสายการบินทั่วไปที่กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม รับรอง โดยไม่จำกัดสายการบินใด เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และลดต้นทุนให้แก่ผู้แสวงบุญต่อไป
.
เดลินิวส์

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ