skip to Main Content

SOCIAL : มหาดไทย แถลงข่าวความพร้อม การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565
.
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการจย์แห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนา
อิสลาม โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าว
.
นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นการทำฮัจย์ในฤดูร้อน อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 40 กว่าถึง 50 องศา เป็นช่วงที่อากาศร้อนมาก ที่มีนาและอารอฟะห์ ทางซาอุฯได้ปรับเปลี่ยนจากพัดลมเป็นแอร์ ส่วนของห้องน้ำก็จะมีการปรับเพิ่มจำนวนด้วย
.
ส่วนเรื่องอาหารที่พัก ช่วงฮัจย์ เป็นการบริการของบริษัทที่รับสัมปทานจากซาอุฯนั้น เราได้ยื่นเสนอขอปรับเปลี่ยนอาหารเนื่องจากประสบปัญหา กล่าวคือ ช่วงปีที่ผ่านมาผู้แสวงบุญได้รับอาหารเป็นอาหารประเภทซอง ซึ่งแช่แข็งและส่งไปยังซาอุฯ เวลารับประทานต้องอุ่นก่อนรับประทาน ปรากฏว่าคนไทยรับประทานไม่ค่อยได้ จึงขอปรับ มื้อเช้า เป็นโรตี ชากาแฟ มื้อเที่ยงจะเป็นอาหารซองเหมือนเดิม สำหรับมื้อเย็น เป็นอาหารปรุงสุก เป็นเชฟคนไทยทำอาหารไทย ซึ่งทางบริษัทซาอุฯให้คนไทยสามารถเสนอเมนูอาหารเองได้
.
นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ตัวแทนสำนักจุฬาราชมนตรี ฝากถึงผู้ที่จะแสวงบุญฮัจย์ปีนี้ ระวังเรื่องการขาดน้ำ เพราะเป็นช่วงฤดูร้อน ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับฮัจย์ มากกว่าการโฆษณาว่ามากับบริษัทตัวเองจะได้อุมเราะห์หลายๆครั้ง ซึ่งอยากให้ลดการแข่งขันในเรื่องนี้และมุ่งเน้นในเรื่องฮัจย์ให้มากกว่า เพราะมีผู้แสวงบุญหลายคนมีอาการป่วยก่อนที่จะทำพิธีฮัจย์
.
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การทำฮัจย์ ถือ เป็นความฝันซักครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เน้นย้ำให้ใส่แมสเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ทั้งก่อนไปและระหว่างประกอบพิธีฮัจย์ และดูแลสุขภาพตัวเองก่อนถึงกำหนดการไปฮัจย์ และขอให้ทุกท่านที่ไปประกอบพิธีฮัจย์อิ่มบุญกลับมาอย่างปลอดภัย

นพ.ซุลกิฟลี ยูโซะ หน.แพทย์ฮัจย์ไทยฯ กล่าวว่า คนไทยที่ไปซาอุฯจะเห็นว่าคนซาอุฯ เขาไม่ใส่แมสกัน เกรงว่าเราจะถอดแมสตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการติดโรค อย่างไรก็ตามทีมแพทย์ฮัจย์ไทยฯ ได้เน้นย้ำมาตลอดเป็น 10 ปีให้ผู้แสวงบุญใส่แมสตลอด ขณะประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อไม่ใช่เฉพาะโควิด-19 แต่เป็นโรคอื่นๆด้วย
.
ทั้งนี้ หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ หรือได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์
หลอกลวง สามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง
โทรศัพท์ 0 2282 1461 ต่อ 110 เว็บไชต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th และ hajthailand.dopa.go.th หรือ
เพจ “กองส่งสริมองค์กรศาสนาอิสลาม และกิจการฮัจย์”
.

มหาดไทย แถลงข่าวความพร้อม การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ