skip to Main Content

WORLD : ข่าวดี…มหาวิทยาลัยซิตเหว่ ตั้งอยู่ที่เมืองซิตเหว่ รัฐยะไข่ เมียนมา อนุญาตให้นักศึกษาโรฮิงญา สามารถเข้าเรียนได้ หลังรอมา 10 ปี นับตั้งแต่เหตุรุนแรงในปี 2555
.
โดยเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาโรฮิงญาที่อาศัยอยู่ในเมืองซิตเหว่เข้าเรียนก่อนเท่านั้น และอาจจะมีการขยายเปิดรับนักศึกษาเมืองอื่นๆเพิ่มเติมเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ
.
มองด่อเดลินิวส์
.
#ขุนคมคำ

มหาวิทยาลัยซิตเหว่ ตั้งอยู่ที่เมืองซิตเหว่ รัฐยะไข่ เมียนมา อนุญาตให้นักศึกษาโรฮิงญา สามารถเข้าเรียนได้ หลังรอมา 10 ปี นับตั้งแต่เหตุรุนแรงในปี 2555

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ