skip to Main Content

SOCIAL : มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรฺ อียิปต์ ส่งครูช่วยสอนโรงเรียนจิตต์ภักดี เชียงใหม่
.
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่รายงาน โรงเรียนจิตต์ภักดี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียร์ติจากสถานทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัย อัลอัซฮัรฺ ในการส่งอาจารย์สอนภาษาอาหรับ(มับอูษ) มาประจำที่โรงเรียน เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางภาษาอาหรับให้กับนักเรียน
.
จำนวนคณาจารย์ทั้งหมดที่มาทำการสอนในประเทศไทยประมาณ 27 ท่าน กระจายทั่วประเทศ ส่วน อาจารย์ที่ประจำที่โรงเรียนจิตต์ภักดี เชียงใหม่ ชื่อ เชค โมฮัมหมัด อับดุลฮามิด ฏอ ยิล หะซันฏอยิล (หะฟิซอฮุลลอฮฺ)
الشيخ محمد عبد الحميد طايل حسن طايل (حفظه الله)
.
คณะครูได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และในเช้าของวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.ทางโรงเรียนได้จัดต้อนรับอย่างเป็นทางการและพบปะนักเรียน คณาจารย์ ผู้บริหารในบรรยากาศที่อบอุ่น และเรียบง่าย
.
ในโอกาสนี้ครูได้ให้โอวาทต่อนักเรียน และผู้เข้าร่วมด้วยถ้อยคำโวหารภาษาอาหรับฟุศฮาที่สละสลวยและมีใจความที่มีคุณค่ามาก โดยได้ชี้ให้เห็นถึง ประเด็นที่ศาสนาอิสลามได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาแสวงหาวิชาความรู้ ความรู้เป็นรัศมีของชีวิต ความรู้เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชาติสูงเด่น และความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีอารยธรรม ในอดีตกาลอิสลามได้นำแสงสว่างแห่งวิชาความรู้มามอบให้กับชาวโลกและเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองและการเป็นอารยชนของมนุษย์
.
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรนับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก และมีบทบาทในการผลิตนักวิชาการและบุคคลากรด้านศาสนามากมายที่กระจายอยู่ทั่วโลก
نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه و يرضاه و نصلي و نسلم على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين
و السلام عليكم و رحمة الله
จาก อ. มุหำหมัด บินต่วน
.
ขอบคุณ ข่าวมุสลิมเชียงใหม่
.

มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรฺ อียิปต์ ส่งครูช่วยสอนโรงเรียนจิตต์ภักดี เชียงใหม่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ