White Channel

มองผ่านประตูวัดไปมัสยิด สังคมพหุวัฒนธรรม​ในเมืองล้านนา นครลำปาง

SOCIAL : มองผ่านประตูวัดไปมัสยิด สังคมพหุวัฒนธรรม​ในเมืองล้านนา นครลำปาง
.
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ รายงาน อีกหนึ่งความงดงามของสังคมล้านนา นครลำปาง เมืองรถม้า มัสยิดอัลฟาลาฮฺ และ วัดศรีชุม ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
.
สะท้อนการเข้าใจในบริบทคำสอนในอิสลาม ศาสนาของท่าน คือศาสนาของท่าน ศาสนาของฉัน คือศาสนาของฉัน แต่ความสัมพันธ์ ในความเป็นมนุษย์ ยังคงแนบแน่น ความต่างมิได้ทำให้ สังคมแห่งนี้ แตกแยก หากแต่มีแต่การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
.
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ