มอบรางวัลเพื่อนต่างศาสนิกทดลองถือศีลอดสำเร็จ – White Channel

White Channel

มอบรางวัลเพื่อนต่างศาสนิกทดลองถือศีลอดสำเร็จ

SOCIAL : มอบรางวัลเพื่อนต่างศาสนิกทดลองถือศีลอดสำเร็จ
.
ที่วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ของขวัญ และสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เข้าร่วมถือศีลอด ในโครงการ Challenge…One day fasting in Ramadan เรียนรู้การอยู่ร่วมกับแบบพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 10 คน
.
โดยแต่ละคนมาจากพื้นฐานความหลากหลาย ในบทบาทหน้าที่การทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยเกริก นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเรียนรู้วัฒนธรรม และการสร้างความเข้าใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนอัลกุรอ่านฉบับแปลไทย และอินทผลัมจากสํานักงานที่ปรึกษากิจการอิสลาม สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย ประจําประเทศไทย
.
IICB วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก
.
รับชมภาพเต็มได้ที่
https://www.facebook.com/groups/darulebadahnews/permalink/986010005626843/
ขอบคุณ Shakky Shakireen
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ