skip to Main Content

SOCIAL : #มัสยิดจัดเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด_19 (CI : Community Isolation ศูนย์พักคอย)

โดย: อาจารย์สมาน ก้อพิทักษ์ เขียนบทความ

.

พี่น้องมุสลิมทุกท่านครับ

พวกเราเป็นมนุษย์ สืบเผ่าพันธุ์มาจากท่านนบีอาดำ อาลัยฮิสลาม แต่ทุกท่านทราบไหมครับว่า เราเป็นมนุษย์ เป็นเผ่าพันธุ์ในสภาพที่อ่อนแอ พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล จึงกำหนดให้มนุษย์นั้นมีความต้องการ ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากมนุษย์ด้วยกันในการดำรงชีวิต อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงตรัสว่า

.

سورة النساء 28 (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)     

และมนุษย์นั้นถูกบังเกิดขึ้นในสภาพที่อ่อนแอ

.

พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล จึงกำหนดให้มนุษย์ที่ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอ ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และต้องได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในการดำเนินชีวิต ไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเพียงลำพังคนเดียว แต่มนุษย์นั้น จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อดำรงชีวิต

.

เมื่อถึงคราวของการร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสังคม ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพที่จะต้องแสดงออกอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ

เฉกเช่นเดียวกับ สถาบันศาสนา คือ มัสยิด ที่เป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพที่จะช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตินี้

.

ในประวัติศาสตร์ มัสยิดเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องในสังคม เป็นที่ไกล่เกลี่ยคดีความ เป็นที่ประชุม และในยามสงคราม มัสยิดเป็นที่ดูแลรักษา ผู้ที่บาดเจ็บ จากการทำสงคราม ในการปฐมพยาบาล และเป็นหอผู้ป่วยในการพักฟื้น

.

ขอชื่นชม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการบริหารมัสยิดกมาลุ้ลเอียะห์ซาน แสนแสบ เขตมีนบุรี ที่เข้าใจบริบทของมัสยิด เข้าใจเป้าหมายของการมีมัสยิดอย่างถูกต้อง ที่วิกฤติของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เปรียบเสมือนการทำสงครามกับโรคร้าย อาคารอเนกประสงค์ของมัสยิดกมาลุ้ลเอียะห์ซาน จึงปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ในการรับผู้ป่วยเพื่อการพักคอย รอดูอาการและรักษาเบื้องต้น มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ ในการช่วยเพื่อนมนุษย์

.

การป้องกันเป็นวิธีการรักษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เนื่องจากหลายประเทศใช้วิธีการพักคอยผู้ป่วย ไม่ให้ล้นโรงพยาบาล เพื่อป้องกันโรคและลดอัตราการติดเชื้อ ศูนย์พักคอยจะใส่ใจในการรู้สาเหตุ ไทมไลน์การติดเชื้อ ไม่ถึงขั้นวิกฤติ รับการรักษา และด้วยอนุมัติจากพระองค์อัลลอฮ์ ผู้ป่วยอาจอยู่แค่ที่ศูนย์พักคอย หายป่วยกลับบ้านได้ เพื่อจำกัดผลกระทบด้านลบต่อสังคมได้

.

ความรู้เป็นพื้นฐานของการป้องกัน

ขอพวกเราทุกคนร่วมต่อสู้กับสาเหตุของการแพร่กระจายของโรค จำกัดงานที่ล้นมือบุคลากรทางการแพทย์

.

ท่านนบี มุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้สอนให้ประชาชาติมุสลิมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้คนว่า มันเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต กระดูกทุกข้อนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น ในทุกๆวัน

.

พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน ศาสนาอิสลามของเราได้ให้ความสำคัญต่อเรื่อง การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์ เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่รอด ดำรงชีวิต หากมนุษย์แม้เพียงสังคมเดียวขาดการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้คนในสังคมนั้นย่อมไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข มนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอ ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นี่คือธรรมชาติของของมนุษย์ดังนั้นอัลลอฮ์และร่อซูลของพระองค์จึงได้กำชับมนุษย์ให้เห็นถึงคุณค่าของการให้ความช่วยเหลือกัน เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

.

ขอเชิญชวนคณะกรรมการบริหารมัสยิดปรับใช้มัสยิดตามเป้าหมายที่แท้จริงของการสร้างมัสยิด ตามแนวแห่งท่านศาสดาที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราไว้

และขอบอกว่า  การจัดมัสยิดเป็นศูนย์พักคอย ไม่ต้องมีพิธีตัดริบบิ้น ไม่ต้องตบมือแสดงความยินดีนะครับ  ขอฝากไว้

.

สุดท้ายนี้ขอให้พวกเราขอดุอาอ์ ขอพรวิงวอนต่ออัลเลาะห์ ให้พวกเราได้พ้นภัยพิบัติทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าผ่านไปด้วยความดีงามและได้รับความเมตตาปรานีจากพระองค์ในสรวงสวรรค์อันบรมสุขชั่วนิจนิรันดร์

.

ภาพ การจัดเตรียมเป็นศูนย์พักคอย อาคารเอนกประสงค์ของมัสยิดกมาลุ้ลเอียะห์ซาน มีนบุรี

.

ขอบคุณ

มัสยิดกมาลุ้ลเอียะห์ซาน มีนบุรี

อาจารย์สมาน ก้อพิทักษ์

มัสยิดจัดเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด_19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ