skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต

 

มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต

1.เริ่มด้วยการกล่าว “บิสมิลลาะฮฺ”

2.ลดสายตาลงต่ำจากสิ่งต้องห้าม

3. เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ

4.ยำเกรงอัลลอฮฺทั้งที่ลับและที่เปิดเผย

5. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

6. ใช้อินเตอร์เน็ตตามความจำเป็นและเหมาะสม

7. หลีกห่างการเล่นเกม ชิงโชค ชิงรางวัล การพนันและสิ่งไร้สาระ

 

มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต

Back To Top
×Close search
Search