มีคนติดเงินเราเมื่อครบปีเขาก็ยังจ่ายหนี้เราไม่ได้เราจะต้องออกซะกาตไหม

Loading