มีคนให้ซะกาตลูกห้าขวบเราเอาเงินเก็บไว้ที่บัญชีต้องออกซะกาตหรือไม่หรือคิดรวมไปเลย

Loading