มีที่ดินให้เช่ามาหลายปีแล้วแต่ค่าเช่าไม่มากต้องจ่ายซะกาตอย่างไรแล้วต้องจ่ายย้อนหลังไหม

Loading