มีประจำเดือนช่วงถือศีลอดและได้ให้อาหารแก่คนถือศีลอดเรายังต้องบวชใช้ไหม

จำนวนการดู 102 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง