มีประจำเดือนแปดถึงเก้าวันแล้วหมดพอจะถือศีลอดแล้วมีเลือดออกมาจะถือเป็นเลือดเสียไหม

Loading