skip to Main Content

WORLD : มีผู้เสียชีวิต 1 รายบาดเจ็บ 14 คน จากการประท้วงในอิรัก

แหล่งข่าวทางการแพทย์อิรักเปิดเผยว่า มีผู้ประท้วงเสียชีวิต 1ราย จากการปะทะกันระหว่างกองกำลังความมั่นคง และผู้ประท้วงทางตอนใต้ของอิรัก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 14 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 6 นาย และผู้ประท้วง 8 คน

การเดินขบวนประท้วงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แล้ว ในจังหวัด นาสิรียะห์ (Nasiriyah) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ เขตปกครอง ดีกอร์  (Dhi Qar)  โดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้ ผู้ว่าการ นาซิม อัล-ไวลี (Nazim Al-Waili) ลาออกจากตำแหน่ง ด้านผู้ประท้วงเปิดเผยว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัย ยิงกระสุนจริงเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงใกล้สะพาน อัล – นาสร์ (Al-Nasl) ในใจกลางเมือง ขณะที่กระทรวงมหาดไทยอิรัก ยังไม่มีการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาในครั้งนี้

มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติของอิรัก ได้ลงพื้นที่จังหวัดนาสิรียะห์ ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท่ามกลางการประท้วง ทั้งนี้การประท้วงต่อต้านรัฐบาล เริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2019 เพื่อประท้วงการว่างงาน การทุจริต และบริการสาธารณะที่ไร้ประสิทธิภาพ ต่อมาการประท้วงได้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ของประเทศ

มีผู้เสียชีวิต 1 รายบาดเจ็บ 14 คน จากการประท้วงในอิรัก

Back To Top
×Close search
Search